Hakemus pesänjakajan määräämiseksi

Ositus puolison kuoleman jälkeen

Hakemus pesänjakajan määräämiseksi - ositus kuoleman johdosta

 • Käräjäoikeus, johon hakemus osoitetaan
  Ohje: Kirjaa tätähän käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä, jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka
 • Hakija
  Tiedot henkilöstä, joka hakee pesänjakajan määräämistä. Mikäli hakijoita on useampi, täytä jokaisen hakijan osalta oma yhteistietolomake.
 • Kuolleen puolison tiedot
 • pv.kk.vvvv
 • pv.kk.vvvv
 • Toimita perunkirja sukuselvityksineen sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
 • Kuultava(t)
  Tiedot henkilöstä, joka ovat kuultavia eli ovat kuolinpesän osakkaita, mutta eivät hakijoina sekä lesken tiedot, jos leski ei ole hakijana. Mikäli kuultavia on useampi, täytä jokaisen kuultavan osalta oma yhteystietolomake
 • Ehdotettu pesänjakaja
  Täytä seuraavat kohdat:
  Jos sinulla ei vielä ole tiedossa, ketä pesänjakajaksi haetaan, jätä kohta tyhjäksi, niin keskustellaan pesänjakajan henkilöstä videoneuvottelussamme
 • Toimita avioehtosopimus sekä selvitys sen rekisteröinnistä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
 • pv.kk.vvvv
 • Lisätiedot
 • Esim. Avioliitto on päättynyt puolison kuolemaan. Puolisoilla on avio-oikeuden alaista omaisuutta, eivätkä osapuolet ole päässeet yhteisymmärrykseen omaisuuden osituksesta, joten pesänjakaja tulee määrätä suorittamaan ositus.
 • Päiväystä ja paikkaa koskevat tiedot
  Milloin ja missä hakemus allekirjoitetaan
 • Rastia seuraavista asiakirjoista ne, jotka tulevat hakemuksen liitteiksi:
 • Toimita kaikki edellä merkitsemäsi asiakirjat sähköpostilla osoitteeseen [email protected]
 • Mikäli sinulla on kysymyksiä tai jotain muuta, jonka haluat saattaa asiaasi käsittelevän lakimiehen tietoon, voit kirjoittaa nämä seuraavaan kenttään. Lisätietoja sekä asiaan liittyviä asiakirjoja on mahdollista toimittaa myös sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Asunto- ja kiinteistökaupan reklamaatiot

Muut Reklamaatiot

Edunvalvonta, hoitotahto ja valtuutus

Perintö

Avio- ja avoliitto

Hakemukset ja kanteet

Projektilakimies

Ostotarjoukset

Kauppakirjat

Viranomaisasiakirjat

Digitaalinen allekirjoitus