Kunnossapitovaatimus asunto-osakeyhtiölle

Asunto-osakkeen omistaja on vahingonkorvausvastuun uhalla velvollinen ilmoittamaan yhtiölle viipymättä sellaisesta osakehuoneistossa havaitusta viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Osakkeenomistajalla on oikeus teettää osakehuoneistossaan yhtiön kustannuksella sellainen yhtiön vastuulla oleva kiireellinen kunnossapitotyö, joka on tarpeen lisävahingon välttämiseksi. Työn teettämisestä tulee ilmoittaa yhtiölle. Osakkeenomistaja voi teettää yhtiön vastuulle kuuluvan kunnossapitotyön, jos  yhtiö ei ole osakkaalta huomautuksen saatuaan ryhtynyt viivytyksettä riittäviin toimenpiteisiin. Kunnossapitotyöstä vastuussa olevan yhtiön on korvattava osakkaalle työn teettämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut.

Asunto-osakeyhtiölle osoitettavalla vaatimuksella osakkeenomistaja voi:

  • Huolehtia ilmoitusvelvollisuutensa täyttämisestä
  • Esittää yhtiölle vaatimuksen kunnossapitotoimiin ryhtymisestä viivytyksettä
  • Mahdollistaa itselleen oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja vaatia yhtiöltä korvausta aiheutuvista kustannuksista, mikäli yhtiö ei huomautuksen saatuaan huolehdi kunnossapitovastuunsa asianmukaisesta täyttämisestä.

450

sis. alv. 24%

  • Palvelumme sisältää aina videoneuvottelun (30 min) lakimiehen kanssa sekä lakimiehen juuri sinun tapaukseesi laatiman asiakirjan.
  • Käyttämällä asiakirjapalveluamme varmistut siitä, että asiakirja täyttää kaikki muotovaatimukset sekä vastaa tahtoasi.

Kuinka palvelu toimii

Maksu

Maksa ostoksesi verkkokaupassa ja varaa aika videoneuvotteluun.

Tiedot

Täytä sinulta pyydetyt asiakirjan esitiedot.

Videoneuvottelu

Videokonsultaatio lakimiehen kanssa (kesto 30 min).

Asiakirja

Saat tilaamasi lakimiehen laatiman asiakirjan sähköpostiin.

Asunto- ja kiinteistökaupan reklamaatiot

Muut Reklamaatiot

Edunvalvonta, hoitotahto ja valtuutus

Perintö

Avio- ja avoliitto

Hakemukset ja kanteet

Projektilakimies

Ostotarjoukset

Kauppakirjat

Viranomaisasiakirjat

Digitaalinen allekirjoitus